NABÍDKA PRODUKTŮ

Zajišťování závitů

Zajišťovače závitů a šroubů jsou anaerobní lepidla na bázi akrylátu, která vytvrzují za nepřístupu vzduchu. Jsou určena pro dočasné nebo trvalé zajištění závitového spoje. Takový spoj odolává vibracím i zajížení. Zajišťovač závitů Loctite velmi spolehlivě a profesionálně nahrazuje mechanické zajištění.

Výhody zajišťovačů závitů LOCTITE oproti tradičním mechanickým zajišťovacím prvkům. Brání nežádoucím pohybům, povolování, únikům a korozi. Odolávají vibracím. Jednosložkové - čistá a snadná aplikace. Mohou se používat na všechny velikosti spojovacího materiálu - snižují náklady na skladové zásoby. Těsní závity - umožňují vytváření průchozích otvorů.

Jednotlivé produkty

Nízkopevnostní – Loctite 222 (10 ml, 50 ml, 250 ml) ; Loctite 221 (50 ml, 250 ml)

Středněpevnostní - Loctite 243 (10 ml, 50 ml, 250 ml) ; Loctite 242 (50 ml, 250 ml) ; Loctite 241 (50 ml, 250 ml) ; Loctite 290 (10 ml, 50 ml, 250 ml) ; Loctite 262 (50 ml, 250 ml) ; Loctite 2400 (50 ml) ; Loctite 245 (50 ml, 250 ml)

Vysokopevnostní – Loctite 270 (10 ml, 50 ml, 250 ml) ; Loctite 2701 (5 ml, 50 ml, 250 ml) ; Loctite 2700 (50 ml, 250 ml) ; Loctite 277 (50 ml, 250 ml) ; Loctite 278 (50 ml, 250 ml) ; Loctite 271 (50 ml, 250 ml), Loctite 272 (50 ml, 250 ml)

Vteřinová lepidla

Vteřinová lepidla, neboli kyanoakryláty, vytvrzují velmi rychle, v tenké spáře mezi lepenými plochami. Povrchová vlhkost na podkladových plochách spouští vytvrzovací reakci, která probíhá od lepených ploch doprostřed vrstvy lepidla. Kyanoakryláty jsou vhodné pro lepení malých dílů, protože dosahují extrémně rychlé fixace. V důsledku omezené schopnosti vyplňovat spáry vyžadují těsně přiléhající plochy s malou vůlí. Jejich adheze k většině materiálů je vynikající a pevnost lepených spojů ve smyku a tahu je velmi dobrá. Neměla by se používat na sklo či glazovanou keramiku, ale hodí se na skelnými vlákny vyztužený plast. Spoje trvale vystavené působení vody vyžadují správnou volbu lepidla a vyhodnocení procesu stárnutí.

Jednotlivé produkty

Loctite 401 (3 g, 20 g, 50 g, 500 g) ; Loctite 406 (20 g, 50 g, 500 g) ; Loctite 480 (20 g, 50 g, 500 g), Loctite 454 (3 g, 20 g), Loctite 3090 (10 g), Loctite 495 (20 g, 50 g, 500 g), Loctite 496 (20 g, 50 g, 500 g), Loctite 460 (20 g, 50 g, 500 g), Loctite 403 (20 g, 50 g, 500 g), Loctite 435 (20 g, 50 g, 500 g)

Upevňování

Pro spoje lícovaných válcových součástí typicky upevnění ložiska na hřídel nebo do díry. Jsou to akrylátová lepidla vytvrzující za nepřístupu vzduchu mezi lepenými povrchy. Přenáší velmi vysoké zatížení a je použitelné až do spáry 0,5 mm. Aplikace je možná i na lehce mastné součásti.

Upevňovací produkty LOCTITE slouží k upevňování ložisek, pouzder a válcových dílů v tělesech zařízení nebo na hřídele. Zajišťují maximální přenos zatížení a rovnoměrné rozložení namáhání a eliminují stykovou korozi. Protože se nanášejí jako kapalina, vytvářejí 100% kontakt mezi přilehlými kovovými plochami, čímž eliminují potřebu nákladných náhradních dílů, časově náročné obrábění či používání mechanických metod. Upevňovače LOCTITE vyplňují vnitřní prostor mezi součástmi a po vytvrzení vytvářejí pevnou a přesnou sestavu.

Jednotlivé produkty

Loctite 601 (50 ml, 250 ml), Loctite 620 (50 ml, 250 ml), Loctite 603 (10 ml, 50 ml, 250 ml), Loctite 638 (10 ml, 50 ml, 250 ml), Loctite 648 (5 ml, 50 ml, 250 ml), Loctite 640 (50 ml, 250 ml), Loctite 660 (50 ml), Loctite 641 (50 ml, 250 ml)

Těsnění trubkových závitů

Do této kategorie spadají jednosložková akrylátová lepidla vytvrzující bez přístupu vzduchu. Používají se jako náhrada za klasické konopí a těsnící pásky při těsnění v instalatérství a v hydraulických i pneumatických systémech. Trubkové spoje a fitinky jsou okamžitě nízkotlace utěsněny a po vytvrzení jej lze snadno demontovat.

Těsnění závitů LOCTITE, dodávané v kapalné formě nebo jako těsnicí šňůra, brání unikání plynů a kapalin. Tato těsnění určená pro nízkotlaké a vysokotlaké aplikace, vyplňují prostor mezi závity a zajišťují okamžité, nízkotlaké utěsnění. Při plném vytvrzení zajišťují utěsnění až do maximálních tlaků daných pevností většiny potrubních systémů.

Jednotlivé produkty

Loctite 577 (50 ml, 250 ml), Loctite 55 (50 m, 160 m), Loctite 542 (50 ml, 250 ml), Loctite 572 (50 ml, 250 ml), Loctite 586 (50 ml, 250 ml), Loctite SI 5331 (100 ml), Loctite 511 (50 ml)

Plošná těsnění

Lepidla pro těsnění přírub jsou jednosložkové systémy. Pro těsnění tuhých přírub to jsou především akryláty a pro pružné těsnění lepidla na bázi silikonů. Odolávají vysokým teplotám i chemikáliím. Dobře vyplňují spáru, lze je proto použít jako náhrada za klasické korkové, nebo papírové těsnění.Po plném vytvrzení odolává těsnění vysokým tlakům.

Plošná těsnění brání unikání tekutin nebo plynů vytvářením nepropustných bariér. Aby bylo utěsnění úspěšné, musí těsnění zůstat neporušené a bránit únikům dlouhou dobu. Plošné těsnění musí být odolné vůči kapalinám a/nebo plynům a snášet provozní teploty a tlaky, jimž bývá vystaveno. Plošná těsnění LOCTITE vyplní těsněný spoj a vytvářejí dokonalou bariéru mezi spojovanými součástmi s maximálním kontaktem dosedacích ploch, čímž eliminují korozi přírubových ploch. Nízkotlaké utěsnění se vytváří okamžitě při montáži, po plném vytvrzení do 24 hodin se vytvoří spoj, jenž se nesmršťuje, nepraská, ani neuvolňuje.

Jednotlivé produkty

Loctite 510 (50 ml, 250 ml), Loctite 518 (50 ml, 300 ml), Loctite 574 (50 ml, 250 ml), Loctite 573 (50 ml, 250 ml), Loctite SI 5910 (80 ml, 300 ml), Loctite SI 5920 (80 ml, 300 ml), Loctite SI 5699 (80 ml, 300 ml)

Epoxidy

Epoxidová lepidla se používají hlavně pro přenos velkého zatížení jako náhrada běžných metod mechanického spojování. Dvě součásti spojené takovým lepidlem mohou být považovány za konstrukčně spojené. Doporučit můžeme především dvousložkové houževnaté epoxidové lepidlo Loctite EA 9461 pro vyplňování spár, Loctite EA 3430 ideální pro čirá skla a víceúčelové lepidlo Loctite EA 9466, jímž slepíte kovy, keramiku apod.

Jednotlivé produkty

Loctite 3455 (24 ml), Loctite 3450 (25 ml), Loctite 9450 (50 ml), Loctite EA 9461 (50 ml), Loctite EA 9466 (50 ml, 400 ml), Loctite EA 3430 (24 ml, 50 ml) , Loctite EA 9492 (50 ml), Loctite EA 9497 (50 ml), Loctite EA 9464 (50 ml), Loctite EA 3421 (50 ml, 200 ml), Loctite EA 3425 (50 ml, 200 ml)

Hybridy

Hybridní konstrukční lepidla LOCTITE jsou pevná, všestranná i odolná a nabízejí neomezené možnosti lepení. Hybridní technologie lepení představuje průlom v konstrukčním lepení a odpovídá rostoucím požadavkům v odvětvích konstrukce, údržby a oprav. 

Doporučujeme především hybridní lepidla Loctite HY 4070 pro rychlé, univerzální opravy, Loctite HY 4060 vhodný (nejen) pro údržbáře a kutily anebo Loctite HY 4090 v čiré nebo šedé variantě, využívané pro kombinace mnoha typů materiálů.

Jednotlivé produkty

Loctite HY 4060 (25 g), Loctite HY 4070 (11 g), Loctite HY 4080 (50 g), Loctite HY 4090 (50 g)

Silikony

Silikonová lepidla se používají pro svoji schopnost elasticky absorbovat a/nebo kompenzovat dynamická namáhání vedle přenosu standardního zatížení slepené sestavy dílů. Kromě elastických vlastností vykazují mnohá pružná lepidla společnosti Henkel vysokou vnitřní pevnost (kohezi) a relativně vysoký modul, který umožňuje získat třením zajištěné spoje, které mají zároveň elastické vlastnosti.

Jednotlivé produkty

Loctite 5921 (200 g), Loctite 595 (315 g), Teroson MS 939 FR (290 g, 570 g), Loctite SI 5366 (50 ml, 310 ml), Loctite SI 5607 (400 ml), Loctite SI 5398 (310 ml), Loctite SI 5610 (400 ml), Loctite SI 5615 (400 ml), Loctite SI 5616 (400 ml), Loctite SI 5367 (310 ml), Loctite SI 5368 (310 ml), Loctite SI 5970 (300 ml)

Čističe

Čističe povrchů slouží pro jemné ošetření povrchů za účelem prodloužení životnosti povrchu a především jeho přípravy na průmyslové zpracování. Dokonalé vyčištění je nejlepším předpokladem pro optimalizaci následného lepení a těsnění. Čím čistší povrch, tím lepší adheze materiálů a snazší dosažení účinku. Doporučujeme čističe Loctite SF 7063 na bázi benzínu , který slouží především pro odmašťování povrchů, Loctite SF 7061 na bázi acetonu pro odstraňování nečistot, či kovových třísek a Loctite SF 7200 pro chemické odstraňování starých lepidel a těsnění.

Jednotlivé produkty

Loctite SF 7061 (400 ml), Loctite SF 7063 (150 ml, 400 ml), Loctite SF 7200 (400 ml), Loctite SF 7070 (400 ml), Loctite SF 7850 (400 ml), Loctite SF 7039 (400 ml), Loctite SF 7855 (400 ml)

Aktivátory a primery

Aktivátory slouží k urychlení vytvrzování při nízkých teplotách nebo při větších spárách. Primery naopak zajišťují adhezi k nesmáčivým a hůře lepitelným povrchům. S jejich pomocí lepidlo zlepší vytvrzení a přilnavost. Aktivátory a primery Loctite jsou doporučeny pro použití s lepidly Loctite.

Jednotlivé produkty

Loctite SF 7471 (150 ml, 500 ml), Loctite SF 7649 (150 ml, 500 ml), Loctite 770 (10 g , 300 g), Loctite SF 7240 (90 ml)